Podrška pri pripremi i izradi Erasmus+ zahteva za akreditaciju

U sklopu svojih Webinara, UNISER nudi podršku svim zainteresovanim organizacijama i institucijama, pri pripremi i izradi zahteva za akreditaciju u okviru sledećeg javnog poziva planiranog za 19. Oktobar 2022. Godine.

Webinar se sastoji od 2 dela:

1. Uvodni deo (2 sata, na srpskom jeziku)
– Uvod i predstavljanje INTERVET WB projekta
– Pregled Erasmus + programa sa fokusom na akreditacije
– Razmena znanja i najboljih praksi u vidu razgovora sa akreditovanim školama

2. Radionica za pisanje akreditacija (1 sat, na engleskom jeziku)
– Alati i metodologije koje UNISER besplatno stavlja na raspolaganje organizacijama i institucijama u okviru podrške pri izradi akreditacija i predloga za KA1 projekte.

Webinar u trajanju od 3 sata, održaće se 9. septembra 2022. godine, od 13h do 16h, i vodiće ga tim stručnjaka projektne kancelarije UNISER.

Na ovom linku možete pristupiti registracionom formularu. Rok za prijavu je  5. septembar, a uputstvo za povezivanje na Webinar biće poslato putem email-a nakon što se period registracije završi.