Pisanje Erazmus+ akreditacija i KA1 projekata
Sesije za mentorstvo

Na ovoj stranici rezervišite besplatno online predavanje sa UNISER tutorima u trajanju od 1 sata. Tokom ovog sastanka možete zatražiti sve informacije u vezi sa procesom pisanja Erasmus + akreditacija i KA1 projekata. 

Rezervacija termina se odvija putem kalendara ispod, odabirom dostupnih datuma i vremena, nakon čega ćete dobiti e-poruku sa potvrdom. Online podučavanje će se održati na Google meet platformi, dok će link za sastanak biti saopšten u e-poruci za potvrdu rezervacije. Jezik sastanka biće engleski.